provozní řád

Provozní řád serveru sex.seznamka.name

Pro náštěvu tohoto portálu musíš být starší 18 let

Pokud se nacházíš ve státě či zemi, ve kterém se hranice zletilosti liší od platných předpisů České republiky, jsi povinen dodržování veškerých platných podmínek zletilosti v daném státě či zemi včetně případů, kdy je přístup na tyto stránky legislativou daného státu země omezen nebo zakázán.

Souhlasíš, že sexuálně orientovaný materiál tohoto portálu jsi oprávněn užívat výlučně pro svou osobní potřebu.

 

Sex.Seznamka.Name  (dále jen SSN) nabízí uživatelům splňující provozní řád portálu možnost vytvoření vlastního profil. Každý z uživatelů si nese sám odpovědnost za jím vytvořený profil. Portál SSN nepřebírá žádnou záruku či odpovědnost za uživatelem vytvořený obsah a jeho pravdivost. Uživatelé musí zajistit, aby poskytovaná hesla a uživatelská jména nebyla zpřístupněna třetím stranám. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních a reklamních sdělení.

Uživatel se zavazuje, že při registraci vyplní povinné osobní údaje, které odpovídají skutečnosti a vyplní přesně všechny další potřebné informace v registračním formuláři. Uživatel je odpovědný za pravidelné aktualizace dat či změny.

Používání tvého profilu je pouze na tvé vlastní riziko! Za případné škody způsobené použitím profilu nenese provozovatel portálu žádnou odpovědnost. Provozovatel není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze a není zaručeno úspěšné umístění. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv ztráty dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivé výsledné údaje. Uživateli (návštěvníkovi) nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu SSN.

Uživatelem poskytnutá data jsou posílána na nejnovější technické úrovni. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům (návštěvníkům) služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

Osobní inzerát na portálu SSN, který si uživatel (návštěvník) vytvoří po úspěšném přihlášení do systému, bude zveřejněn po kontrole naší technické podpory. To jak tento osobní inzerát bude vypadat, správnost údajů, soulad se zákonnými předpisy týkajících se nezletilých osob nebo jiných zakázaných prezentací a podobných protizákonných skutečností, je zcela a výhradně na uživateli.

Poskytovatel služeb není odpovědný za prohlášení uživatele (návštěvníky) a za jeho vyhledávací dotazy v systému. Poskytovatel služeb rovněž není odpovědný za vyhledávání třetích stran a správnost jejich obsahu. Všechny údaje, které se týkají jiných poskytovatelů služeb a konkurence tohoto portálu nebo různé obchodní nabídky či jiné webové stránky budou odstraněny z databáze bez upozornění. Nárok na náhradu škody ze strany uživatele (návštěvníka) je výslovně vyloučen. Portál je poskytován „tak jak je“, jeho užíváním nevznikají vůči provozovateli žádné nároky.

Podobně lze měnit systém portálu za účelem vyjasnění a také informace obsažené v systému podle standardních postupů. Pokud se Váš inzerát na portálu očividně déle než 4 týdny nezmění nebo nebude používán v systému, může provozovatel této služby inzerát upravit nebo jej úplně smazat!

Uživatel souhlasí s tím, že jeho profil může být hodnocen pod pseudonymem a může být celý nebo částečně užit v rámci propagačních akcí a průzkumu trhu. Uživatel převádí právo na užívání uveřejněných mediálních souborů profilu na provozovatele tohoto portálu. Uživatel má právo toto užití zakázat.

Pro zvýšení atraktivity tohoto portálu si provozovatel vyhrazuje možnost prostřednictvím svých moderovaných profilů zasílat zprávy uživatelům, zodpovídat soukromé zprávy uživatelů a uveřejňovat nové inzeráty. SPN nezaručuje, že na stránkách dojde k úspěšnému zprostředkování partnera či jiných aktivit.

Není dovoleno, aby uživatel (návštěvník) využíval nabízené služby k propagaci jiného Internetového portálu. V případě porušení bude uživatel (návštěvník) ihned vymazán ze systému a bude mu účtována okamžitě splatná smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč. Totéž platí pro případy pokusů o narušení chodu portálu ať už útoky s charakterem zahlcení serveru, nebo pokusu o poškození či zcicení databáze nebo zdrojového kódu.

Uživatel (návštěvník) se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Ke kontrole dodržování pravidel tohoto portálu může provozovatelem pověřený správce (dále jen správce) monitorovat, upravovat a odesílat zprávy uživatelům a návštěvníkům. Získané informace správce nesmí předat třetí osobě, pokud nenabyl přesvědčení, že ze strany uživatele dochází k porušování provozních podmínek. Správce nesmí využít pravomocí, které mu provozovatel přidělil pro osobní potřebu.

Provozovatel portálu využívá uživatelem zadané osobní informace pro komunikci s uživatelem. S těmito informacemi je nakládáno v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PČR.

Pokud bude provozovatel zažalován pro porušení povinností plynoucích ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel (návštěvník), bude uživatel (návštěvník) pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky.

Veškerá rizika stahování dat z portálu, či jakákoliv ztráta dat je v plné odpovědnosti uživatele (návštěvníka).

Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není provozovatel odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje a není. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele (návštěvníka), ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel (návštěvník) zodpovídat sám.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky tohoto portálu.

Provozovatel: 6NN.cz s.r.o., IČ 01398971
Kontakt: Vrchlického 1559/9, 301 00 Plzeň 3 – Jižní Předměstí
e-mail: info@6nn.cz

Poslední úprava: 23.9.2019